fbpx

Project Manager ds. farm wiatrowych

Opis stanowiska: Prowadzenie rozmów z lokalnymi władzami administracji publicznej;Kontakt bezpośredni z właścicielami gruntu przy kluczowych projektach;Kontraktowanie gruntów pod duże farmy wiatrowe;Współpraca z pracownikami terenowymi grupy kapitałowej;Rozpoczynanie...

Business Development Manager

Opis stanowiska: Koordynacja procesów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej;Wsparcie budowy i rozwoju zespołu w nowych obszarach działalności Grupy;Współpraca z kluczowymi partnerami spółki;Ścisła współpraca z Prezesem Zarządu;Poszukiwanie i akwizycja projektów...

Kierownik Działu Projektowego

Opis stanowiska: Koordynowanie oraz wspieranie działań operacyjnych podległego zespołu projektowego;Współpraca przy przygotowaniu i przekazaniu wytycznych oraz dokumentacji do nowych projektów; Komunikacja z uczestnikami projektu inwestycyjnego (m.in....

Asystentka Prezesa Zarządu

Opis stanowiska: Wspieranie prezesa Zarządu w realizacji codziennych obowiązkówProwadzenie kalendarza prezesa ZarząduRedagowanie pism związanych z pracą prezesa ZarząduOrganizacja spotkań, koordynacja oraz umawianie terminówBieżące...

Analityk GIS

Opis stanowiska: analizowanie i ocenianie nieruchomości gruntowych;wykonywanie fotointerpretacji wskazanych obszarów;prognozowanie przyczynowo-skutkowe zjawisk przestrzennych;dbanie o zasób danych, tworzenie i przetwarzanie ich wg przyjętych zasad;rozwijanie i...

Specjalista ds. projektów

Opis stanowiska prowadzenie procedur administracyjnych projektów,zarządzanie i koordynacja dokumentacją projektową,kontakt z przedstawicielami administracji publicznej oraz stronami zaangażowanymi w realizację projektów,wsparcie w działaniach związanych z rozwojem...
facebook
instagram
youtube
instagram