fbpx

Asystent Projektanta

Opis stanowiska: wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych OZE (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, magazyny energii, projekty hybrydowe) o mocy 1MW+,dobór optymalnych komponentów instalacji,tworzenie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień wymaganych na...

International Business Development Manager

Opis stanowiska: analiza sytuacji związanej z OZE na rynkach zagranicznych, działania związane z rozwojem biznesu na rynkach międzynarodowych,nawiązywanie współpracy z lokalnymi partnerami,ścisła współpraca z Prezesem Zarządu. Wymagania: znajomość branży OZE (obszar...

Koordynator ds. zarządzania budowami OZE

Opis stanowiska: kontraktacja zleceń budowlanych (wykonawcy, podwykonawcy),kontraktacja podzespołów,koordynacja harmonogramu w celu realizacji inwestycji; nadzór i odbiór etapów inwestycji,współpraca z innymi działami w firmie w celu...

Kierownik Wydziału Energetycznego

Opis stanowiska: współpraca z OSD (w zakresie uzgodnień rozbudowy istniejących źródeł wytwórczych o m.in. magazyny energii; nadzór nad terminami realizacji przyłączeń),wspieranie i rozliczanie działań operacyjnych Zespołu (4-5 osób), kompletującego dokumentację...

Specjalista ds. MPZP

Opis stanowiska: koordynacja i nadzór nad zmianami MPZP dla poszczególnych projektów,analizowanie bieżących MPZP i tworzenie wytycznych do zmian, we współpracy z działem planistycznym,kontakt z gminami, negocjacje zmian w aktualnych planach zagospodarowania...

Kierownik Wydziału Kontraktacji

Opis stanowiska: zarządzanie Wydziałem Kontraktacji, w skład którego wchodzą Działy zajmujące się planowaniem i analizami GIS, a także przedstawiciele terenowi oraz pracownicy wsparcia,koordynacja pracy zespołu, w celu utrzymywania wysokich standardów i spełniania...
facebook
instagram
youtube
instagram