fbpx
Księgowy/-a
Toruń
Umowa o pracę
Cały etat
Stacjonarna

Zakres Obowiązków:

 • Wprowadzanie dokumentów księgowych powierzonych Spółek do Optimy (OCR),
 • Weryfikacja wprowadzonych dokumentów księgowych pod kątem formalnym i merytorycznym,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych Spółek zgodnie z UOR zgodnie z przydzieleniem, ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • Sporządzania na koniec każdego miesiąca zestawienia sald i obrotów,
 • Sporządzania wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego na koniec każdego miesiąca,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczeń podatkowych,
 • Przekazywanie okresowych informacji w przedmiocie rodzaju i wysokości należności publicznoprawnych do zapłaty, w celu umożliwienia dokonania płatności w należytym terminie,
 • Wystawianie wewnętrznych dowodów źródłowych oraz prowadzenie wewnętrznych ewidencji (np. przebiegu pojazdu),
 • Sporządzanie i składanie niezbędnych deklaracji do Urzędów Skarbowych (CIT-8, VAT-R, NIP-8, VAT-7, JPK VAT-UE, itp.),
 • Generowanie i weryfikacja Rejestrów Sprzedaży i Zakupów VAT (numerowanie dokumentów księgowych),
 • Sporządzanie Sprawozdań Finansowych powierzonych Spółek na podstawie prowadzonych ksiąg,
 • Działania w czasie kontroli prowadzonych przez  organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie postępowań przed tymi organami,
 • Obsługa sprawozdawczości wymaganej przez GUS w przypisanych podmiotach,
 • Dbanie o bieżącą archiwizację dokumentów księgowych i przechowywanie dokumentów księgowych,
 • Pomoc w bieżącej pracy i wypełnianie poleceń, zadań przydzielonych przez przełożonych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość lub pokrewne),
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w Księgowości,
 • Mile widziane doświadczenie w Biurze Rachunkowym i umiejętność pracy przy wielofirmowości,
 • Znajomość przepisów rachunkowości i podatków,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) lub Google Workspace (Dokumenty, Arkusze) oraz programu księgowego OPTIMA,
 • Umiejętność współpracy w zespole, proaktywne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Odpowiedzialność, dokładność, terminowość, uczciwość, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Pracę stacjonarną w biurze w Toruniu/Aleksandrowie Kujawskim,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon,
 • Pakiet Benefitów: Kartę MultiSport, grupowe ubezpieczenie na życie, dostęp do Programu Master Benefit, vouchery świąteczne, program poleceń pracowniczych,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Współpracę w świetnej atmosferze z efektywnym, ukierunkowanym na realizację celów profesjonalnym zespołem.

Widełki Wynagrodzeń: 6000-8400 brutto UOP