fbpx
H2 Project Manager
Warszawa/Gdynia
B2B, UoP
cały etat
hybrydowa

Zakres obowiązków:

 • Planowanie projektów: Opracowywanie kompleksowych planów projektów, obejmujących cele, harmonogramy, budżety, zasoby ludzkie i materiałowe.
 • Negocjacje i współpraca: nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami, dostawcami, instytucjami badawczymi i regulacyjnymi.
 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z projektami wodorowymi.
 • Komunikacja z interesariuszami: efektywna komunikacja zarówno wewnątrz zespołu, jak i z zewnętrznymi interesariuszami, dostawcami i partnerami biznesowymi.
 • Monitorowanie postępu projektów;
 • Przygotowywanie regularnych raportów dla Zarządu, interesariuszy projektu oraz innych zainteresowanych stron.
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami: 
 • Rozwój nowych projektów: aktywne poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i projektów związanych z technologią wodorową.
 • Zapewnienie, że projekty są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
 • Monitorowanie najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie technologii wodorowej oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i wiedzy.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu inżynierii, zarządzania projektami, nauk ścisłych lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, mile widziane w obszarze technologii wodorowej lub przynajmniej w branżach energetycznych – oczekujemy min. 1 realizacji H2 w PL lub na świecie.
 • Bardzo dobra wiedza na temat technologii wodorowej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2)
 • Umiejętności komunikacyjne: efektywna komunikacja z interesariuszami, od zespołu projektowego po partnerów biznesowych i instytucje rządowe.
 • Umiejętność identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem projektowym, mając świadomość potencjalnych wyzwań i problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.
 • Zdolności negocjacyjne
 • Znajomość przepisów i norm branżowych związanych z technologią wodorową oraz energetyką 
 • Zdolność do oceny i analizy aspektów biznesowych związanych z projektem, w tym aspektów ekonomicznych i finansowych.
 • Gotowość do podróży służbowych w ramach wykonania obowiązków zawodowych.

To oferujemy:

 • Pracę w biurze w Warszawie lub Gdyni
 • Bardzo ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z doświadczonym zespołem,
 • Czynne uczestnictwo w kreowaniu i budowaniu rynku OZE w Polsce, a także możliwość uczestnictwa w ekspansji zagranicznej, którą aktualnie realizujemy w firmie,
 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B,
 • Kartę MultiSport, grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Pracę przy nowoczesnych projektach inwestycyjnych w przyszłościowej branży,
 • Bezpośrednią współpracę z CEO grupy GC,
 • Rozwój kompetencji i doświadczeń poprzez pracę z profesjonalnym i sprawnym zespołem.