fbpx

Nasza misja

Naszą misją jest promowanie czystej energii i współtworzenie
zeroemisyjnej gospodarki opartej o źródła odnawialne.

Michał

Polanowski

Prezes Zarządu Green Capital S.A.

Nasz cel zakłada, aby do roku 2040 osiągnąć łączną moc zainstalowaną projektów wynoszącą 36,900 MW aktywów opracowanych przez Grupę Green Capital. Większość z tych inwestycji pozostawimy w naszej grupie kapitałowej w celu eksploatacji i dostarczenia czystej i stabilnej energii klientom końcowym, pozostałe projekty będą użytkowane przez naszych partnerów w ramach wypracowanej strategii asset rotation.
Nasza firma będzie nieustannie poszukiwać nowych możliwości inwestycyjnych, włączając w to rozwój projektów wodorowych, produkcję i dystrybucję.
Jesteśmy zdeterminowani, aby nasze działania przyczyniły się do globalnej transformacji energetycznej, umożliwiając przyszłym pokoleniom korzystanie z czystych i zrównoważonych źródeł energii.

Strategia do 2040 roku

Rozwój geograficzny

Rozwój geograficzny

Rozwój geograficzny: Ekspansja na kolejne rynki, z naciskiem na rozwój w już obecnych regionach oraz wejście na nowe rynki w Azji oraz w obszarach o stabilnej polityce. Skoncentrowanie na krokach milowych w aktualnych rynkach w Europie, Afryce, Ameryce Południowej i Azji, a także pozyskanie finansowania na nowe projekty.

Technologie

Technologie

Skoncentrowanie na technologiach, takich jak magazyny
energii (Bess), farmy wiatrowe (FW), panele fotowoltaiczne (PV) i elektrownie wodne, (procentowy udział w poszczególnych technologiach będzie dostosowany do potrzeb rynku)

Przewagi konkurencyjne

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Zbudowanie Kompletnego łańcucha dostaw „green field development”, obejmującego budowę, EPCm, eksploatację i handel energią, przy jednoczesnym dążeniu do wysokiej efektywności zespołów (?) i procesów.