fbpx

Nasze realizacje

Green Capital S.A.

Argentyna

W Argentynie Green Capital koncentruje się na rozwijaniu projektów energetyki wiatrowej łącząc je z instalacjami do produkcji zielonego wodoru. W obszarach o silnych wiatrach, firma planuje instalację wiatraków, które będą dostarczać energię do elektrolizerów, produkując niskoemisyjny wodór, wykorzystywany jako czyste źródło energii. To holistyczne podejście ma na celu nie tylko zwiększenie niezależności energetycznej regionów, ale także umacnianie Argentyny jako lidera w innowacyjnych rozwiązaniach OZE.
Nicolas Ibagon

Maroko

Green Capital Maroko wdraża rewolucyjny projekt offgrid, który łączy wiatrowe źródła energii z produkcją wodoru. W strategicznych obszarach kraju Green Capital planuje zainstalować wiatraki zasilające nowoczesne elektrolizery, które będą zamieniać energię wiatrową na wodór, z zamiarem późniejszego eksportu w formie amoniaku. Projekt ten nie tylko przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Maroku, ale także umocni pozycję kraju jako lidera w produkcji wodoru na skalę światową.
Houssam Abou-Otmane
Maroko

Polska

W Polsce Green Capital pozycjonuje się jako kluczowy gracz w sektorze energii odnawialnej, działając ze swoich biur w Warszawie, Gdyni i Aleksandrowie Kujawskim. Specjalizując się w projektach związanych z energią wiatrową, słoneczną i bateryjnym magazynowaniem energii, firma ściśle współpracuje z lokalnymi partnerami w celu rozwijania inicjatyw o łącznej mocy blisko 2 GW do 2032 roku. Zgodnie z planami, będzie to 800 MW mocy w farmach wiatrowych i 1300 MW w fotowoltaice i magazynach energii. W miarę realizowania przez Polskę założeń w zakresie rozwoju energii odnawialnej, wysiłki Green Capital mają na celu odegranie znaczącej roli w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i wspieraniu bardziej ekologicznego krajobrazu przyszłości.
Wiktor Wiszorowski
Polska

Czechy

Na rynku czeskim, Green Capital skupia się głównie na rozwoju projektów fotowoltaicznych. Aby zoptymalizować pracę instalacji, firma używa innowacyjnych technologii, takich jak inteligentne systemy śledzenia słonecznego. To zaawansowane podejście wspiera dążenie Czechów w transformacji energetycznej, zwiększając udział OZE w krajowym miksie oraz przyspieszając odejście od paliw kopalnianych. Ponadto, firma pracuje nad transgranicznym projektem energetycznym łączącym Polskę z Czechami, w skład którego wchodzą zarówno farma fotowoltaiczna oraz park wiatrowy o sumarycznej mocy 500 MW.
Czechy

Ukraina

W ramach swojego zaangażowania na Ukrainie, Green Capital współpracuje z lokalnymi partnerami, skupiając się głównie na projektach PV oraz farmach wiatrowych. Dodatkowo, spółka planuje inwestycje w systemy magazynowania energii, które pozwolą na skuteczne zarządzanie wahaniami produkcji energii i zwiększą płynność dostaw. Green Capital dąży nie tylko do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, ale także do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego Ukrainy.
Ukraina

Kenia

Green Capital nieustannie rozwija swoje projekty, nie tylko z myślą o dzisiejszych potrzebach energetycznych, ale przede wszystkim z myślą o biznesowej przyszłości Kenii. Prowadzone inwestycje to także strategiczne posunięcia, kierujące krajem ku ekonomicznej i ekologicznej stabilności wspieranej przez OZE. Aktualnie firma skupia się na 2 farmach PV o łącznej mocy 80 MW, które położone w strategicznych miejsach systemu energetycznego poprawią jego stan, usuwając przeszkody związane ze spadkami napięcia i brakiem w dostawach prądu.
Kenia

Tanzania

Tanzania jest kluczowym rynkiem dla działań Green Capital w zakresie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem projektów fotowoltaicznych. Green Capital Tanzania, we współpracy z lokalnymi partnerami, realizuje kilka projektów solarnych o łącznej mocy 30 MW. Te strategicznie zlokalizowane projekty stanowią pierwsze kroki we wnoszeniu przez Green Capital znaczącego wkładu w krajobraz energii słonecznej w Tanzanii i poprawy stanu sieci.
Geofrey Nangay
Tanzania

Południowa Afryka

Obecność Green Capital w Republice Południowej Afryki, z siedzibą w Johannesburgu, podkreśla jej zaangażowanie w rozwój sektora energii odnawialnej w tym kraju. Zespół w RPA posiada bogate doświadczenie w rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej, a dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi projektów przekraczającemu 400 MW, Green Capital RPA aktywnie przyczynia się do transformacji energetycznej, co pozycjonuje Green Capital RPA jako kluczowego gracza w lokalnym krajobrazie energii odnawialnej.

Mantsha Matshitsa

Frank Redelinghuys

Deon Wolfaardt

Południowa Afryka

Mauritius

W przypadku Mauritiusu, Green Capital koncentruje swoje działania na rozwijaniu projektów energetyki fotowoltaicznej i magazynów energii, wykorzystując unikalne warunki geograficzne. Dzięki wykorzystaniu obfitego nasłonecznienia regionu na obszarze Mauritiusu, firma planuje rozwój projektów fotowoltaicznych, które będą dostarczać czystą energię do krajowego systemu. Ponadto, wykorzystanie magazynów energii w lokalnej sieci zabezpieczy region przed przerwami w dostawach prądu. To kompleksowe podejście ma na celu zrównoważone zaspokojenie zapotrzebowania na energię na Mauritiusie, jednocześnie wspierając cele ekologiczne wyspiarskiego państwa.
Mongolia

Tunezja

W Tunezji Green Capital stawia głównie na rozwój farm wiatrowych na pustynnych obszarach kraju. Ponadto, firma stosuje innowacyjne rozwiązania, takie jak technologia śledzenia słonecznego do optymalizacji wydajności paneli PV (trackery), które pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. To nie tylko nowoczesne podejście do produkcji energii, ale także sposób na zrównoważony rozwój obszarów o niewielkiej atrakcyjności ekonomicznej.
Mongolia

Filipiny

Na Filipinach Green Capital podejmuje ambitne projekty energetyki wiatrowej, wykorzystując potencjał silnych wiatrów na wyspach archipelagu. Jednocześnie firma angażuje się w rozwój technologii magazynowania energii w postaci zaawansowanych systemów baterii. To kompleksowe podejście ma na celu nie tylko dostarczenie czystej energii na Filipiny, ale także zabezpieczenie stabilności dostaw w sytuacjach zmiennych warunków atmosferycznych.
Filipiny

Namibia

W Namibii Green Capital operuje z Windhoek, stolicy kraju, aby wykorzystać ogromny potencjał regionu w zakresie energii odnawialnej. Wykorzystując doświadczenie doświadczonego zespołu, Green Capital Namibia aktywnie angażuje się w rozwój projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, z portfolio projektów przekraczającym 200 MW. Ponadto firma ma apetyt na realizację jednego z największych projektów związanych z zielonym wodorem w regionie.

Dinah Mutanimiye
Tiofilia Nunyango
Filipiny

Mongolia

Wykorzystując ogromny potencjał geograficzny na rozległych obszarach kraju, Green Capital Mongolia kieruje swoje wysiłki na rozwijaniu projektów energetyki wiatrowej. Planowane farmy mają na celu zwiększenie produkcji czystej energii, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Mongolii. Firma jednocześnie angażuje się w projekty społeczne, zapewniając szkolenia i wsparcie lokalnym mieszkańcom, aby korzystali z zalet płynących z nowoczesnych projektów OZE. Takie działanie ma na celu nie tylko zwiększenie niezależności energetycznej regionu, ale także wspieranie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Filipiny

Farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe – mapa inwestycji

Kliknij kursorem na odpowiedni znacznik na mapie i zobacz więcej szczegółów

WF01     Ruja                                        79,2 MW

WF02     Krotoszyn                                16,8 MW

WF03     Mikołajki Pomorskie              15 MW

PV01       Pelplin                                      250 MW

PV02      Gałwuny                                  2 MW

PV03      Biskupiec Kolonia                  2 MW

  Farmy fotowoltaiczne                          Farmy wiatrowe

  Farmy fotowoltaiczne w realizacji     Farmy wiatrowe w realizacji

*Pulsujące piny zawierając dodatkowe informacje
**Stan na dzień 14.02.2023 r.
facebook
youtube
instagram